Hospice in De Zeven Schakels

In het Hospice biedt een gespecialiseerd team zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase. Het Hospice is een onderdeel van Woonzorgcentrum De Zeven Schakels in Zevenbergen.

Beeld

Bijna iedereen heeft de voorkeur om in de eigen, vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Helaas is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat de intensieve en vaak gespecialiseerde verpleging zwaar is voor naasten, de thuiszorg onvoldoende hulp kan bieden of omdat de woonomstandigheden zich niet lenen voor een rustige laatste levensfase.

Uw wensen staan centraal
Het Hospice binnen Woonzorgcentrum De Zeven Schakels biedt dan uitkomst. De wensen van u en uw naasten zijn het uitgangspunt in onze palliatieve zorgverlening. U verblijft in uw eigen kamer met voorzieningen zoals een keukenblok en badkamer. U heeft veel privacy en tegelijkertijd is de zorg altijd dichtbij.

Warme zorgverlening
Juist op het moment wanneer blijkt dat behandeling gericht op genezing niet meer mogelijk is, breekt een tijd aan waarin iemand vaak veel steun en zorg nodig heeft. Zorg gericht op het voorkomen of verminderen van symptomen. Maar ook zorg en steun op sociaal, psychisch en spiritueel vlak. Het zorgteam biedt veiligheid, warmte en geborgenheid 24 uur per dag en 7 dagen in de week.