Europese Dag van de Beroerte

Op 8 mei vindt voor de achtste keer de Europese Dag van de Beroerte (CVA) plaats. Surplus Zorg is op deze dag aanwezig op diverse informatiemarkten in de regio, waaronder in het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal. Binnen het CVA zorgpad regio Roosendaal/Moerdijk werken het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal, Stichting Groenhuysen, Surplus Zorg en Thuiszorg West-Brabant intensief samen.

Op de Europese Dag van de Beroerte wordt extra aandacht gevraagd voor een beroerte (CVA), een zeer aangrijpende aandoening, die jaarlijks ruim 40.000 mensen treft. Het thema van deze dag is: voorkom en herken. De samenwerkende organisaties van het CVA zorgpad regio Roosendaal/Moerdijk haken in op dit initiatief.

Gratis risicotest, informatie en advies
Op de Europese Dag van de Beroerte zijn medewerkers van de deelnemende organisaties in het Franciscus Ziekenhuis aanwezig om bezoekers informatie en advies te geven over het voorkomen en herkennen van een beroerte. Belangstellenden kunnen van 11.00 tot 15.00 uur terecht bij de informatiestand tegenover het Patiënten Service Bureau (route 94). Tevens kunnen zij zich hier gratis laten testen op risicofactoren, zoals diabetes, overgewicht en hoge bloeddruk.

CVA zorgpad
Patiënten die na een beroerte worden opgenomen in het Franciscus Ziekenhuis volgen het CVA zorgpad. Dit betekent dat het ‘pad’ van opname in het ziekenhuis tot en met revalidatie in een vervolginstelling of de thuissituatie zo optimaal mogelijk is. Door diagnose, behande-ling en nazorg goed op elkaar af te stemmen, kan de patiënt het zorgtraject zo snel en comfortabel mogelijk doorlopen.

Voor meer informatie of vragen over dit zorgpad kunt u op 8 mei eveneens terecht bij de informatiestand in het Franciscus Ziekenhuis.

Publicatiedatum: 8 mei 2012

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg