Opening Inspiratieplein Emmausgangers in De Zeven Schakels

Op vrijdag 9 november 2012 vond de opening van de religieuze, sociaal-culturele ruimte in Woonzorgcentrum De Zeven Schakels plaats. Een ruimte voor cliënten waar zij voor een moment van stilte bij elkaar kunnen komen en waar bijvoorbeeld ook lezingen en andere activiteiten georganiseerd kunnen worden. De ruimte is ook toegankelijk voor omwonenden en ouderen uit heel Zevenbergen.

Frans Kouwenberg, voorzitter Stichting Vrienden van Circonflex, overhandigde een kunstwerk aan Anthonie Maranus, lid raad van bestuur Surplus. De nieuwe naam voor de ruimte, "Inspiratieplein Emmausgangers", werd bekend gemaakt door Gemma Verlijsdonk, hoofd dienst geestelijke verzorging. Deze naam verwijst naar een Bijbelse verhaal.

De raad van bestuur van Surplus heeft als dank voor de grote inzet, de leden van de Stichting Vrienden van Circonflex een plaquette aangeboden.

Stichting Vrienden van Circonflex - Plus van Surplus
Het doel van de Vrienden van Circonflex was voor wat betreft de religieuze en sociaal-culturele ruimte het bijeenbrengen van voldoende fondsen om de financiering mogelijk te maken. Nu de religieuze en sociaal-culturele ruimte gerealiseerd is, wil de Stichting Vrienden van Circonflex zich in gaan zetten voor Surplus. De Stichting zal de nieuwe naam de Plus van Surplus gaan dragen en zich richten op het werven en inzetten van financiële middelen voor voorzieningen en activiteiten voor de klant van Surplus.
Iedereen die een steentje wil bijdragen kan een bedrag te schenken op rekeningnummer 24.47.23.737 t.n.v. Stichting Plus van Surplus te Zevenbergen.

  • OPENING EMMAUSGANGERS 1.JPG
  • OPENING EMMAUSGANGERS 2.JPG
  • OPENING EMMAUSGANGERS 3.JPG
  • OPENING EMMAUSGANGERS 4.JPG
  • OPENING EMMAUSGANGERS 5.JPG

Publicatiedatum: 14 nov 2012

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg