Surplus Zorg ontvangt als eerste zorginstelling in Europa nieuw kwaliteitscertificaat

Surplus Zorg ontving op 13 november, als eerste zorginstelling in Europa, het nieuwe kwaliteitscertificaat EN 15224 (ISO Zorg en Welzijn).

Tot nu toe werd door zorginstellingen vooral gebruikgemaakt van het HKZ-keurmerk om de kwaliteit van zorg te toetsen. Voordeel van de nieuwe norm EN 15224 is dat er meer rekening kan worden gehouden met de kracht van de eigen organisatie. Lloyd’s Register heeft de afgelopen jaren audits uitgevoerd bij Surplus Zorg en beoordeeld dat Surplus Zorg het nieuwe kwaliteitscertificaat mag ontvangen. Marcel de Bruijn van Lloyd's Register, overhandigde het certificaat aan Anthonie Maranus, lid raad van bestuur Surplus.

Kwaliteitskenmerken
Al sinds 2005 wordt er internationaal gewerkt aan de nieuwe norm EN 15224 die het HKZ-keurmerk kan vervangen. EN 15224 laat zorginstellingen binnen de benoemde normen, zelf invullen welke kwaliteitskenmerken van belang zijn en waarop getoetst wordt. Op die manier is aansluiting bij lokale ontwikkelingen en de visie van de organisatie beter mogelijk. Surplus Zorg heeft bijvoorbeeld bepaald dat er getoetst dient te worden op onder andere continuïteit van de zorg, cliëntveiligheid, efficiëntie, tijdigheid, geschikte zorg, gelijkwaardigheid en het centraal stellen van de cliënt. Voor het behalen van het certificaat heeft Surplus Zorg aangetoond hoe er aan deze kwaliteitskenmerken gewerkt wordt.

Veiligheid en risicomanagement
Patiënt-/cliëntveiligheid en risicomanagement zijn twee andere sleutelbegrippen in de norm. Surplus Zorg past methodieken toe om risico’s in kaart te brengen. Vervolgens dient bepaald te worden hoe de Surplus Zorg deze (veiligheids-)risico’s wil wegnemen of beperken.

Publicatiedatum: 14 nov 2012

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg