Ambassadeur voor wijkverpleegkundigen

Wijkzuster Judith van Hoof is toegelaten tot het ambassadeurstraject voor wijkverpleegkundigen.

Dit traject is een project van ZonMw en V&VN eerstelijnsverpleegkundigen. Zij willen hiermee wijkverpleegkundigen ondersteunen en opleiden tot ambassadeur van hun beroepsgroep. Het ambassadeurstraject bestaat uit trainingen en bijeenkomsten voor talentvolle wijkverpleegkundigen, die zich met passie voor de zorg en het beroep inzetten.

Waarom een ambassadeurstraject?
Op het terrein van de wijkverpleging volgen de ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo op. ZonMw en V&VN eerstelijnsverpleegkundigen starten met dit ambassadeurstraject om zo wijkverpleegkundigen te ondersteunen zodat zij hun beroepsgroep kunnen vertegenwoordigen in de eigen organisatie en op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Hoe ziet het traject eruit?
Het ambassadeurstraject bestaat uit trainingen en coaching voor talentvolle wijkverpleegkundigen. De deelnemers zijn na afloop in staat om namens de beroepsgroep de visie op de wijkverpleegkundige en de wijkverpleging te verwoorden, belangen te behartigen en te onderhandelen in het belang van de beroepsgroep.

Publicatiedatum: 10 mei 2013

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg