Publicatie van regels naar mensen: ook over Surplus

In voor zorg! heeft een publicatie uitgebracht over het experiment regelarme instellingen: Van regels naar mensen. In deze publicatie is aandacht voor verschillende experimenten die tot doel hebben om het aantel regels en procedures in de zorg terug te brengen. In de publicatie wordt oa het woord gegeven aan Anton van Mansum, bestuurder van Surplus.

Van regels naar mensen

De experimenten zijn gestart vanuit de behoefte om administratieve lasten in de langdurige zorg terug te brengen. Want minder regels en procedures betekenen meer aandacht voor cliënten en dienstverlening. In de publicatie staan acht organisaties die aan het experiment meewerken centraal, waaronder dus Surplus. In de gesprekken hierover is ruimte voor veel perspectieven: klanten, medewerkers zorg, administratieve medewerkers, zorgverzekeraar, gemeente, managers. Het interview waaraan Surplus heeft meegewerkt, gaat over de vijftien experimenten die in de regio West-Brabant inmiddels zijn opgepakt rondom de thema’s sociale wijkteams, sociaal netwerk, integrale dagbesteding, toegang/indicatiestelling, informatievoorziening en gekantelde financiering. Naast Anton van Mansum komen ook Mark van Oosterhout, wethouder gemeente Drimmelen en voorzitter van de stuurgroep West-Brabant, Cock Vermolen, directeur Zorgbelang Brabant en Angelas Bras, manager zorgkantoor aan het woord.

De experimenten worden ondersteund vanuit het ministerie van VWS en Vilans via het programma In voor zorg! Meer informatie hierover is terug te vinden op de site van In voor zorg! http://www.invoorzorg.nl/ivzweb/Overzichten-In-Voor-Zorg!/map-nieuws/map-nieuws-Publicatie-Van-regels-naar-mensen-Experiment-regelarme-instellingen---Deel-2.html
De pdf van de complete publicatie is digitaal te bekijken op:
http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/Publicatie%20ERAI%20II.pdf
 
 

Publicatiedatum: 22 nov 2013

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Groep