Reorganisatie bij Woonzorgcentrum De Zeven Schakels

Binnen De Zeven Schakels, een locatie van Surplus Zorg, verliezen 35 medewerkers door een reorganisatie hun functie. De reorganisatie is noodzakelijk door de veranderingen die het kleinschalig werken met zich mee hebben gebracht.

Kleinschalig wonen en werken
In een kleinschalige woonvorm van De Zeven Schakels wonen zes cliënten gezamenlijk in één woongroep, ook wel huisje genoemd. Een groot verschil ten opzichte van de oude grootschalige woonvorm (Sancta Maria / Huize Zevenbergen) is dat werkzaamheden en activiteiten nu binnen een huisje worden georganiseerd. Naast de verschillende vormen van zorgverlening aan een cliënt, is het verzorgen van de maaltijd en organiseren van welzijnsactiviteiten ook een onderdeel geworden van de dagelijkse werkzaamheden van een verzorgende. De verschillende functies die bestonden vanuit de oude situatie zijn nu geïntegreerd en worden uitgevoerd door vaste verzorgenden in een huisje. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van wonen en zorg die we kunnen bieden aan onze cliënten.

Van werk naar werk begeleiden
Door deze meer integrale werkwijze is er een grotere behoefte aan vaste verzorgenden die alle werkzaamheden binnen een huisje op een goede wijze kunnen uitvoeren. Hierdoor komen bepaalde andere functies te vervallen. Het handhaven van deze functies leidt tot financiële overschrijdingen. Met de medewerkers die hun functie komen te verliezen, worden individuele gesprekken gevoerd om mogelijkheden tot herplaatsing te onderzoeken. Instroming tot de opleiding verzorgende behoort ook tot de mogelijkheden. Er wordt getracht om zoveel mogelijk betrokken medewerkers van werk naar werk te begeleiden. De verwachting is helaas niet dat hiermee voor alle betreffende medewerkers een oplossing gevonden kan worden. Een gedwongen ontslag voor deze medewerkers kan dan ook niet worden uitgesloten.

Over De Zeven Schakels
Woonzorgcentrum De Zeven Schakels bestaat uit zorgappartementen, kleinschalige woongroepen, een afdeling voor geriatrische revalidatie, hospice, dagverzorging en dagbehandeling. Op de begane grond bevinden zich algemene voorzieningen zoals een grote centrale hal, Brasserie De Zeven Heerlijkheden, receptie, internetcafé, prikpost en kapsalon. De paramedische dienst bevindt zich ook op de begane grond. Deze dienst bestaat uit de afdelingen fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Behalve cliënten kunnen ook omwonenden in Zevenbergen gebruikmaken van de voorzieningen in het woonzorgcentrum.


                                   *  *  *  *  *   einde persbericht   *  *  *  *  *


Indien u naar aanleiding van dit persbericht vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Anthonie Maranus, bestuurder Surplus bereikbaar op nummer 0168 - 33 18 66.

Publicatiedatum: 9 jan 2014

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg

Nieuws bij locatie(s):