Uit + Thuis bij Pluspunt Nonnekeshof

Voor oudere burgers uit Zundert en omgeving die tussen wal en schip dreigen te vallen vanaf januari 2015, omdat ze niet meer in aanmerking komen voor de geïndiceerde dagverzorging vanuit de Wmo, biedt Pluspunt Nonnekeshof vanaf 16 september 2014 iets nieuws.

Inspringen op behoefte
Als gevolg van de nieuwe Wmo die vanaf januari 2015 ingaat zullen steeds meer ouderen niet meer in aanmerking komen voor een indicatie dagverzorging. Daardoor zijn zij genoodzaakt thuis te blijven, met als mogelijk gevolg vereenzaming en isolatie. Door het realiseren van het Uit + Thuis concept wil Pluspunt Nonnekeshof bijdragen aan de oplossing van deze zaken door ouderen uit hun isolement te halen, mogelijke lichamelijke en geestelijke achteruitgang vroegtijdig te signaleren en zorg te dragen voor een juiste doorverwijzing. Met dit alles wordt ook beoogd de zorgkosten te drukken, door voorkoming van oplopende problemen en crisis- en noodsituaties bij ouderen. Bij succes van het concept Uit+Thuis wordt het mogelijk uitgebreid naar andere Pluspunten van Surplus in de regio.

Uit + Thuis
Uit + Thuis staat voor een concept wat oudere burgers een dagje uit biedt maar zich tegelijkertijd  thuis laat voelen bij Pluspunt Nonnekeshof. Voorlopig is iedere dinsdag, vanaf 16 september aanstaande, gereserveerd voor oudere burgers met een lichte zorgbehoefte, uit Zundert en omgeving. De openingstijden zijn in dit beginstadium in overleg en afhankelijk van de behoefte van de deelnemers. Gedurende de dag wordt een activiteitenprogramma aangeboden, ook de invulling daarvan wordt samen met de deelnemers bepaald. Tussen de middag wordt er een verse maaltijd geserveerd. Er is altijd een deskundige vrijwilliger met zorgachtergrond aanwezig  die kan inspelen op de lichte zorgbehoeften van de deelnemers. En op de achtergrond is altijd een zorgprofessional beschikbaar die bijspringt waar nodig. Deelnemers betalen een eigen bijdrage van 15 euro per dag, voor een bezoek aan Uit + Thuis. Dat is inclusief de verse maaltijd ‘s middags en drinken gedurende de dag. Het vervoer van en naar het Pluspunt en de thuislocatie is tot op heden op eigen kracht van de deelnemers en hun mantelzorgers. Pluspunt Nonnekeshof wil deelnemers zoveel mogelijk stimuleren creatief te zoeken naar oplossingen voor het vervoer, bijvoorbeeld door te carpoolen. Ook worden de openingstijden afgestemd naar behoefte van de deelnemers en hun netwerk, zodat bijvoorbeeld mantelzorgers voor of na hun werk in de gelegenheid zijn om de deelnemer te brengen en halen.

Aanmelding
Wilt u zich aanmelden voor Uit + Thuis bij Pluspunt Nonnekeshof in Zundert? Neem dan contact op met de wijkzuster in Zundert. De wijkzuster bespreekt samen met u welke zorgbehoefte u heeft en of dit past bij het Uit + Thuis concept.  Wanneer Uit + Thuis niet past bij uw zorgbehoefte zoekt de wijk-zuster samen met u naar een passend alternatief. U kunt de wijkzuster bereiken via T 0165 54 66 13.

Vrijwilligers en co-creatie
Kunt u iets betekenen als vrijwilliger in het Uit + Thuis concept? Of bent u ondernemer uit Zundert, en omgeving, en ziet u kansen in een samenwerking? Ook dan kunt u contact opnemen met de wijkzuster. 

Publicatiedatum: 20 aug 2014

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Wonen, Surplus Groep

Nieuws bij locatie(s):