Surplus start met pilot beeldzorg

De komende drie maanden werkt Surplus met een pilot beeldzorg bij logopedie en GVZ klanten. De pilot is onderdeel van het project Zorg Dichtbij.

Het project Zorg Dichtbij is een innovatief antwoord op de veranderende en groeiende zorgvraag in Nederland. Door vergrijzing groeit de zorgvraag en tegelijkertijd moeten ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met moderne communicatietechnieken, bijvoorbeeld via een videoverbinding, kan efficiënter zorg verleend worden bij mensen thuis. Zonder extra inzet van personeel. Deze innovatie geeft klanten bovendien de mogelijkheid tot meer zelfmanagement en het vergroten van de zelfredzaamheid door het leggen van contacten met de buitenwereld, meer zelfvoorziening door middel van apps en meer dagelijkse bezigheid door het spelen van spelletjes.

Eerste succeservaringen
De eerste Ipads zijn uitgedeeld aan klanten en er worden nu al successen geboekt.
Een klant bij logopedie ontving de Ipad uit handen van de logopediste. Hij werd gelijk enthousiast toen bleek dat er ook apps op zijn Ipad stonden. Zo wilde hij meteen de gestolen fiets van een vriendin opspeuren via Marktplaats en starten met een potje hartenjagen. Dit is de zogenaamde bijvangst die minstens zo belangrijk is voor het welzijn van de klant.

Bij GVZ is de Ipad al ingezet voor een interventie bij een dochter van een klant.
Via Facetime heeft onze collega een ruime tijd een gesprek kunnen hebben met het meisje, dat zich normaal altijd uit de voeten maakt wanneer onze collega aan huis komt.
Na dit prettige gesprek, waarbij veel interactie mogelijk was, worden nu afspraken gemaakt met ketenpartners over dit meisje. Zonder interventie was dit niet zomaar mogelijk geweest.

Met beide klanten zijn al nieuwe afspraken gemaakt om te beeldbellen. En er staan nieuwe uitgifte momenten gepland met andere logopedie en GVZ klanten, zodat ook zij kunnen starten met beeldzorg.

Blog en nieuwsbrief
De komende drie maanden worden de ervaringen van de gebruikers vastgelegd door middel van een blog. Zowel de klant als de medewerker delen hun ervaringen over beeldzorg. Niet alleen de successen maar ook de tegenvallende ervaringen worden gedeeld zodat alle betrokkenen een zo compleet mogelijk beeld krijgen van het gebruik van beeldzorg.

Ben je ook benieuwd naar de resultaten en wil je de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@surpluszorg.nl met als onderwerp; Aanmelden nieuwsbrief Zorg Dichtbij.


 

Publicatiedatum: 14 nov 2014

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg