Nieuw in Moerdijk – 1 LOKET

Surplus ontwikkelt, in opdracht van de gemeente Moerdijk, één voordeur voor het samenbrengen van vraag en aanbod in vrijwilligerswerk, vrijwilligersbeleid, mantelzorg en ondersteuning in de gemeente Moerdijk. Vanaf 1 april is het 1-LOKET bereikbaar via de website www.vrijwilligersmoerdijk.nl. In de loop van 2015 is het 1-LOKET ook telefonisch bereikbaar en komen er verschillende spreekuren op locatie in de gemeente.

Logo 1-LOKET

Voor alle burgers
Met alle veranderingen in zorg, welzijn en de maatschappij wordt het steeds belangrijker om elkaar te helpen en ondersteunen. Zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven en een actieve rol in de maatschappij kan innemen. Om dit te faciliteren ontwikkelde Surplus, in opdracht van de
gemeente Moerdijk het 1-LOKET. 1-LOKET is een voordeur voor alle inwoners van Moerdijk die vraag en aanbod hebben in vrijwilligerswerk, vrijwilligersbeleid, vrijwilligersondersteuning, mantelzorg,
mantelzorgondersteuning, welzijn, wonen en zorg.

Vraag en aanbod
Het 1-LOKET is een toegangsdeur voor zowel vraag als aanbod. Met dit initiatief wil de gemeente Moerdijk inwoners vooral ook aanmoedigen om iets voor mede-inwoners te doen. Dat is een belangrijk speerpunt in alle ontwikkelingen in welzijn en zorg in Nederland. Via het 1-LOKET worden er verschillende manieren aangereikt om iets te betekenen voor de ander. Laagdrempelig, eenmalig of structureel, alles is mogelijk. Inwoners worden uitgenodigd om zelf rond te kijken op de website en met initiatieven te komen.

Krachten bundelen
Vier organisaties hebben hun krachten gebundeld en presenteren zich samen achter 1-LOKET.
Zo hoeven inwoners van Moerdijk maar op één plek hun vraag of aanbod te stellen en worden zij direct doorverwezen naar de juiste organisatie. De volgende organisaties zijn onderdeel van 1-LOKET; Vrijwilligerscentrale Moerdijk, We Helpen, Iris en HOOM.

Website, spreekuren en telefonie
Op de website www.vrijwilligersmoerdijk.nl wordt de bezoeker door middel van vragen naar de juiste organisatie verwezen. Later zal door middel van telefonisch contact en spreekuren de bezoeker persoonlijk te woord gestaan worden door vrijwilligers die kennis hebben van alle aangesloten organisaties en hun producten en diensten.  Zij kunnen dan de bezoeker adviseren over hun vraag of aanbod of begeleiden naar de juiste organisatie.


 

Publicatiedatum: 23 mrt 2015

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep