Surplus sluit locatie de Werve

Persbericht

Vanaf eind 2016:
Surplus levert vanaf eind 2016 geen intramurale zorg meer in locatie de Werve in Breda. De zorgverlening aan de huidige bewoners wordt uiteraard wel voortgezet, maar bewoners moeten wel rekening houden met een verhuizing in 2016. Het pand zelf wordt door Surplus afgestoten met als inzet behoud van het karakteristieke gebouw. 

De zorg in Nederland verandert. Mensen blijven langer thuis wonen, in hun vertrouwde omgeving. De overheid stelt daardoor ook minder intramurale capaciteit beschikbaar. Surplus moet haar zorg en ondersteuning, maar ook haar huisvesting daar op aanpassen. Deze landelijke veranderingen hebben dan ook consequenties voor locatie de Werve, waar Surplus intramurale zorg verleent.

De Werve en de Dissel
De Werve is een woonzorgcentrum in de wijk Ginneken in Breda. De Werve biedt zorg en ondersteu-ning in zorgappartementen maar heeft ook een aanleunwoningencomplex, genaamd de Dissel. De Werve beschikt over verschillende faciliteiten zoals een winkel, een kapsalon en een prachtige tuin. Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de bewoners van de Werve en de Dissel. 

Huidige bouw
Door de bovengenoemde landelijke ontwikkelingen en de wijzigingen vanuit de overheid ontvangt Surplus minder budget voor verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Het aantal beschikbare plaatsen voor deze zogenaamde intramurale zorg moet drastisch teruggebracht worden. Daarnaast vraagt het hui-dige gebouw om grote aanpassingen willen we aan de eisen kunnen blijven voldoen die de huidige en toekomstige generatie stelt aan een woonomgeving. De benodigde investeringen zijn van dusdanige hoogte dat Surplus er voor kiest om juist deze locatie niet langer in te zetten voor intramurale zorg.

Huidige bewoners blijven zorg ontvangen
De huidige klanten hebben allemaal een zorgleveringsovereenkomst met Surplus, er verandert dus niets aan de huidige zorgverlening die ze ontvangen van Surplus. Wel dienen de huidige bewoners er rekening mee te houden dat ze in 2016 moeten verhuizen naar een andere woonruimte. Surplus gaat met de alle bewoners in gesprek over hun woonwensen, en zal de bewoners vervolgens ook maximaal ondersteunen bij het realiseren van deze wensen.

Helaas is het nog niet helemaal duidelijk wat de plannen zijn voor de Werve en de aanleunwoningen in de Dissel na afstoting van het pand. Naar verwachting is hier medio oktober 2015 meer duidelijkheid over.


 

Publicatiedatum: 5 jun 2015

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep