Continuïteit Hulp bij Huishouden in gemeente Moerdijk

Persbericht Zevenbergen, 8 oktober ’15

De overeenkomsten die de gemeente Moerdijk heeft met de verschillende zorgaanbieders voor het leveren van de voorziening Hulp bij het Huishouden (HbH) lopen eind 2015 af. 
Surplus stopt per 1 januari 2016 met het leveren van Hulp bij het Huishouden in de gemeente Moerdijk. Ten aanzien van de overdracht van medewerkers en klanten is Surplus tot overeenstemming gekomen met TWB Thuiszorg met Aandacht om de Hulp bij het Huishouden te continueren.

Alle mensen in de gemeente Moerdijk die Hulp bij het Huishouden van Surplus krijgen hebben vandaag een brief ontvangen met de mededeling dat Surplus per 1 januari 2016 gaat stoppen met het bieden van Hulp bij het Huishouden in deze gemeente. De komende dagen worden alle klanten ook telefonisch benaderd voor nadere toelichting.

Bijeenkomst
Op donderdag 8 oktober zijn alle betrokken medewerkers van Surplus tijdens een bijeenkomst door de Raad van Bestuur van Surplus en TWB hierover geïnformeerd. Een belangrijke boodschap daarbij was dat alle medewerkers met een vast contract overgenomen worden door TWB. Dit betekent in praktijk dat de meeste Hulp bij het Huishouden (HbH) klanten hun vaste medewerker kunnen blijven behouden als zij deze ondersteuning na 1 januari 2016 van TWB willen ontvangen.

Surplus heeft dit besluit genomen aangezien de Hulp bij het Huishouden niet meer tot haar kernactiviteiten behoort. Gepaard met de kortingen die het Rijk de laatste jaren heeft opgelegd heeft dit er eerder al in andere gemeenten toe geleid om te stoppen met het Hulp bij het Huishouden. Daarbij is steeds geprobeerd om de bestaande hulp en ondersteuning aan de klant zoveel mogelijk te waarborgen, wat met de hulp van TWB en de gemeente Moerdijk dit keer gelukkig ook is gelukt. Bovendien is gekozen voor een fasegewijze invoering, waardoor de invoering soepel kan verlopen.

Tijdens de bijeenkomst zijn door medewerkers veel vragen gesteld; deels over de gevolgen voor hun persoonlijke situatie, maar vooral voor de gevolgen voor ‘hun’ klanten. De aanwezige bestuurders spraken hun waardering uit voor de grote betrokkenheid van de medewerkers met hun klanten. De medewerkers gaven te kennen blij te zijn met de oplossing waar Surplus, TWB en gemeente Moerdijk toe zijn gekomen.

Hulp bij Huishouden
Hulp bij Huishouden is niet te verwarren met thuiszorg. Surplus blijft verzorging en verpleging (thuiszorg) bieden in de gemeente Moerdijk. Bij Hulp bij het Huishouden kan gedacht worden aan het schoonmaken van een woning, het doen van het wasgoed of het doen van de boodschappen.

 

Publicatiedatum: 9 okt 2015

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg, Surplus Groep