Op 10 maart 2016 sluit Surplus definitief locatie De Werve

Surplus levert vanaf 10 maart 2016 geen zorg meer in het woonzorgcentrum De Werve in Breda. Maas - Jacobs heeft De Werve en De Dissel gekocht van Surplus.

Huidige bouw
De zorg in Nederland verandert. Mensen blijven langer thuis wonen, in hun vertrouwde omgeving. De overheid stelt daardoor ook minder intramurale capaciteit beschikbaar. Surplus moet haar zorg en ondersteuning, maar ook haar huisvesting daarop aanpassen. Deze landelijke veranderingen hebben dan ook consequenties voor locatie de Werve, waar Surplus intramurale zorg verleent.

Door de bovengenoemde landelijke ontwikkelingen en de wijzigingen vanuit de overheid ontvangt Surplus minder budget voor verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Het aantal beschikbare plaatsen voor deze zogenaamde intramurale zorg moet drastisch teruggebracht worden. Daarnaast vraagt het huidige gebouw om grote aanpassingen willen we aan de eisen kunnen blijven voldoen die de huidige en toekomstige generatie stelt aan een woonomgeving. De benodigde investeringen zijn van dusdanige hoogte dat Surplus er voor kiest om juist deze locatie niet langer in te zetten voor intramurale zorg.

De Werve en De Dissel
De Werve is een woonzorgcentrum in de wijk Ginneken in Breda. De Werve biedt zorg en ondersteuning in zorgappartementen, maar heeft ook een aanleunwoningencomplex, genaamd De Dissel. Op dit moment zijn er nog twaalf appartementen bewoond van De Dissel, die ondersteuning ontvangen van Surplus. Woonzorgcentrum De Werve daarentegen is per 10 maart niet meer bewoond.

Nieuwe woonruimte
Sinds de aankondiging van de sluiting is Surplus in gesprek gegaan met alle bewoners over hun woonwensen en heeft vervolgens de bewoners ook maximaal ondersteund bij het realiseren van deze wensen. Alle bewoners van De Werve en een groot aantal van De Dissel hebben een nieuwe woonruimte gevonden. Sommige hebben woonruimte buiten Breda gevonden en andere zijn binnen Breda verhuisd naar de locaties Serviceresidentie Vredenbergh, Mastbos, Molenstaete van Stichting deBreedonk en seniorenresidentie Ruitersbos.

Afscheid
In april wordt er een afscheidsavond georganiseerd voor medewerkers die werkzaam zijn geweest in De Werve of De Dissel. In de zomer van 2016 worden de (oud)bewoners, hun naasten en vrijwilligers uitgenodigd voor een reünie.

Maas-Jacobs
Surplus heeft op 2 november 2015 een verkoopovereenkomst getekend met Maas-Jacobs voor de locaties De Werve en De Dissel. Maas-Jacobs ziet de mogelijkheid om de bestaande panden te transformeren naar grondgebonden woningen en appartementen. Hierdoor blijft de uitstraling van het pand De Werve behouden en wordt het pand De Dissel aan de Teijchinélaan aantrekkelijk gemaakt. Het bouwperceel aan de Werfstraat krijgt door middel van een kleinschalige nieuwbouwontwikkeling een passende invulling met appartementen. Door deze differentiatie en de te transformeren panden verwacht Maas-Jacobs een goed en gevarieerd koopproduct op de markt te kunnen zetten.

Publicatiedatum: 2 mrt 2016

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg