Een knap staaltje samenwerking

Oplevering en sleuteloverdracht Mauritshof een feit

Op maandag 25 juli overhandigde Ruud van den Boom (directeur-bestuurder Woonkwartier) de sleutels van de drie woongroepen en van het Huis van de Wijk officieel aan Anton van Mansum, lid raad van bestuur Surplus. De nieuwe huurders van de appartementen ontvangen vanaf week 30 ook hun sleutel. “We zijn trots op de realisatie van dit prachtige nieuwe complex en zijn er zeker van dat de nieuwe Mauritshof een belangrijke bijdrage zal leveren aan de leefbaarheid van Klundert. We kunnen wel stellen dat het de ‘investering’ meer dan waard zal zijn”, onderstreept Ruud van den Boom.

Samenwerking uniek
Niet alleen het prachtige gebouw, ontworpen door VvR architecten uit Etten-Leur, maakt de nieuwe Mauritshof een unieke plek om te wonen. Ook de samenwerking tussen Woonkwartier en Surplus is noemenswaardig. Ruud van den Boom: “De nieuwe Mauritshof is een hele mooie plek om te wonen voor iedereen van 55 jaar of ouder. Het nieuwe Huis van de Wijk op de begane grond van de Mauritshof wordt vooral ook een plaats waar inwoners van Klundert elkaar kunnen ontmoeten, gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen en elkaar kunnen helpen. Deze verbinding vind ik heel belangrijk omdat het bijdraagt aan de leefbaarheid in Klundert. De unieke samenwerking met Surplus maakt dit mogelijk!”

Toekomstproof
Ruim 40 jaar bood het Mauritshof de bewoners een fijne en vertrouwde woonomgeving. Tijden veranderen en dus ook de eisen die aan woningen en woonvoorzieningen worden gesteld. Daarnaast moeten ouderen, door nieuwe wet- en regelgeving, langer thuis blijven wonen. Ook mensen met een zorgbehoefte komen niet meer automatisch in aanmerking voor een plaats in een verzorgingshuis. Anthonie Maranus, lid raad van bestuur Surplus: “Het is belangrijk voor de ouderen in Klundert om in hun stad te kunnen blijven wonen. Ook als ze op latere leeftijd geconfronteerd worden met beperkingen en zorg of ondersteuning nodig hebben. De nieuwe Mauritshof biedt  bewoners in eerste instantie een fijne plek om te wonen. Indien noodzakelijk kunnen zij op afroep welzijn- en zorgdiensten van Surplus regelen. De bewoners van de woongroepen krijgen 24 per dag zorg van Surplus. Daarmee sluit de nieuwe Mauritshof naadloos aan bij de laatste maatschappelijke ontwikkelingen.”

Opening
De komende periode rijden de verhuiswagens af en aan bij de Mauritshof en is iedereen druk met het inrichten van zijn/haar nieuwe stek. In de tussentijd denkt een werkgroep na over de spetterende officiële opening van de Mauritshof. Deze opening staat gepland voor vrijdag 30 september 2016 en wordt in het bijzonder georganiseerd voor de bewoners van de Mauritshof. Maar ook de inwoners van Klundert zijn van harte uitgenodigd. Of nog beter, om deel te nemen aan de opening. De werkgroep laat zich vooral inspireren door wat er in Klundert speelt en leeft!

Bouw Mauritshof
De tijd lijkt voorbij te zijn gevlogen als je bedenkt dat in juni 2014 de sloopwerkzaamheden van de oude Mauritshof in Klundert startte. Een spannende tijd vooral voor de bewoners van de bestaande flats, die er gedurende het hele bouwproces zijn blijven wonen. Op 24 november 2014 gaven twee van deze bewoners het startschot voor de bouw van de nieuwe Mauritshof. Dankzij de inzet van alle betrokken partijen - in het bijzonder die van aannemersbedrijf Van Agtmaal – kon de Mauritshof nog voor de zomervakantie worden opgeleverd.

Meer informatie
Artikel BN deStem d.d. 26 juli 2016:
Artikel 1

Artikel 2

Publicatiedatum: 26 jul 2016

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg, Surplus Groep

Nieuws bij locatie(s):