Droomwens om te zwemmen waargemaakt voor bewoner Surplus St. Martinus

Een bewoner van Surplus St. Martinus, die door zuurstoftoediening beperkt is, heeft haar droomwens om weer eens te kunnen zwemmen werkelijkheid zien worden door de goede samenwerking van verschillende zorgprofessionals en vrijwilligers.

Een maand geleden hebben medewerkers van Surplus op de locatie St. Martinus in Zevenbergschen Hoek met de bewoners een geheugenspel gespeeld. Eén van de vragen bij het spel was: ‘Beoefende u vroeger een sport?’ Deze vraag werd voorgelegd aan mevrouw Krijnen, een oudere bewoner die zuurstof toegediend krijgt. Zij antwoordde op deze vraag dat ze vroeger altijd graag zwom. Ze vertelde met een grote glimlach wat het gevoel van gewichtloosheid en onafhankelijkheid van zuurstof voor haar betekende. Haar grootste wens was om weer eens te zwemmen. Corine Verhoeven, activiteitenbegeleidster van Surplus, werd geraakt door de wens van mevrouw Krijnen en wilde alles in het werk stellen om deze te realiseren.

Corine kwam via MoerdijkFit in contact met Anja Buitenhuis, coördinator voor bewegen van mensen met een beperking. Samen onderzochten ze op welke manier het voor mevrouw Krijnen, ondanks de beperking van de zuurstoftoediening, mogelijk zou zijn om te zwemmen. Hier werd een oplossing voor gevonden: ze zou zuurstof ontvangen via een lange lijn vanaf de kant.

Vervolgens werd er een datum geprikt en werden er nieuwe zwemspullen aangeschaft. Op maandag 25 juli stonden zwembegeleidster Petra Verreijen en zwemvrijwilliger Henk Haarlem klaar om mevrouw Krijnen te begeleiden bij het zwemmen. De ogen van mevrouw Krijnen straalden toen ze in het water weer dat fijne gevoel van gewichtloosheid mocht ervaren.

   

Door het enthousiasme van mevrouw Krijnen zijn ook andere bewoners geïnteresseerd geraakt. Bij Surplus St. Martinus willen ze nu gaan kijken of ze met meer bewoners kunnen gaan zwemmen. Ze zijn daarvoor naarstig op zoek naar vrijwilligers die elke week zouden willen meegaan als zwembegeleiders. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met Surplus via mart.ab@surpluszorg.nl.

Publicatiedatum: 28 jul 2016