Wandelen met dementie: de vierdaagse van Nijmegen

Rina Kortsmit en Nicole Rockx hebben gisteren met succes de Nijmeegse Vierdaagse volbracht. Deze ‘tour de force’ kwam tot stand op initiatief van Nicole, beter bekend als Dokter Rockx, huisarts in Zevenbergen. Zij neemt deel aan een project in de gemeente Moerdijk om de ondersteuning van mensen met dementie te verbeteren. Doel van dit project: een dementievriendelijke gemeente.

Uitgedaagd
Tijdens de Wereld Alzheimer dag vorig jaar is in dat kader een wandeling georganiseerd met de Heemkundekring voor mensen met dementie in Zevenbergen. Dat bleek erg succesvol, naar aanleiding waarvan zij één van haar patiënten, Rina Kortsmit, heeft uitgedaagd om de vierdaagse van Nijmegen te gaan lopen. Voor Rina bleek haar diagnose dementie geen belemmering, maar juist extra motivatie om deze uitdaging aan te gaan. Na veel getraind te hebben samen zijn ze afgelopen dinsdag vol goede moed van start gegaan. En die goede moed bleek terecht: gisteren hebben beide dames vol trots de eindstreep gehaald. Ze hebben de smaak te pakken: Dokter Rockx heeft het initiatief genomen om in Zevenbergen een wandelgroep te starten voor mensen met dementie en hun naasten.

Wandelgroep
Wilt u meer informatie over de wandelgroep? Neem dan contact op met sportcoach Anja Buijtenhuis via T 06 - 83 49 01 65 of via E anja@moerdijkfit.nl.

Publicatiedatum: 21 jul 2017

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep