Fusie en nieuwe contactgegevens

Stichting deBreedonk in Breda, Stichting Elisabeth in Breda en Stichting Surplus in Zevenbergen zijn per 1 januari ’18 gefuseerd. Wij denken samen meer te kunnen betekenen in ons werkgebied.

Waarom gefuseerd
De samenleving is in verandering. Mensen zijn steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun welzijn en zorg en voor elkaar. Een groot deel van de mensen kan dit uitstekend zelf regelen, maar er zijn ook veel mensen die daar hulp bij nodig hebben. Zorg- en welzijnsorganisaties deBreedonk, Elisabeth en Surplus hebben een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een fusie. Uit deze verkenning blijkt dat we samen een nog completere dienstverlening kunnen bieden aan ouderen in West-Brabant. Daarbij zijn we sneller in staat om te ontwikkelen en te vernieuwen. Een voorbeeld hiervan is de ketenzorg voor ouderen in de regio Breda.

Samen verder bouwen
Een bredere basis, met name in Breda, biedt mogelijkheden om de dienstverlening van onze organisaties te versterken. De meer op zorg én welzijn gerichte concepten ‘de wijkzuster’, ontmoetingspleinen en de sociale wijkteams zijn succesvolle voorbeelden. Ook een goede spreiding van intramurale locaties over ons werkgebied, draagt bij aan een goede verankering in de wijken en lokale herkenbaarheid. Tegelijkertijd biedt verbinding van de woonzorgcentra van de betrokken organisaties ook mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van verpleeghuiszorg. Tenslotte zien we mogelijkheden om de samenwerking met u en andere samenwerkingspartners te verbeteren. De zorg- en welzijnsinstellingen gaan verder onder de naam Surplus en de moederstichting wordt gevestigd in Breda. Wat goed werkt, blijft ongewijzigd. Zo blijft de bestaande dienstverlening van welzijn en van zorg bestaan. En onze locaties houden hun vertrouwde namen en herkenbaarheid. We geven ruimte aan initiatief en aan het zelforganiserend zijn van teams en locaties.

Nieuwe contactgegevens
Wij verzoeken vriendelijk om de onderstaande gegevens te noteren en indien nodig te wijzigingen in uw systeem. De bereikbaarheidsgegevens van de locaties blijft ongewijzigd.

Surplus (hoofdkantoor) Surplus klantenservice 

Leuvenaarstraat 91
4811 VJ Breda
T 076 - 208 28 00

Postbus 90103
4800 RA Breda

KvK-nummer Surplus: 20104837
BTW: 810434568B01

Leuvenaarstraat 91
4811 VJ Breda
T 076 - 208 22 00

Publicatiedatum: 26 jan 2018

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep

Nieuws bij locatie(s):