Over Surplus

Surplus Zorg biedt onder andere thuiszorg, zorg in appartementen, zorg in kleinschalige woongroepen, dagbesteding en tijdelijke (verpleeg)zorg. Onze zorgverlening is gericht op het zolang mogelijk zelfstandig functioneren van onze cliënten en zijn of haar wensen. Hierbij gaan wij altijd uit van onze kernwaarden; dichtbij, actief en persoonlijk.

Bewoners aan de ontbijttafel

Dichtbij, actief en persoonlijk
Voor de Surplus Zorg betekent ‘dichtbij’ dat we sterk lokaal verankerd zijn. Wij staan dicht bij de cliënt en zijn of haar naasten. De mensen die bij ons werken komen zelf uit de regio en onze zorglocaties staan midden in de omgeving. Zo kunnen we de ouderen een vertrouwde omgeving bieden als zij niet meer thuis kunnen wonen. Iedere locatie geeft een eigen invulling aan de ‘lokale kleur’. Dit zorgt voor herkenbaarheid en vertrouwdheid. 
Ook ‘actief’ is bij Surplus Zorg een belangrijk uitgangspunt. Wij stimuleren onze cliënten om zoveel mogelijk zelf te doen. Wij gaan altijd uit van wat de cliënt wil en kan.
Ten slotte proberen wij onze dienstverlening altijd zo persoonlijk mogelijk te maken. Er is altijd tijd voor een praatje. Samen met de cliënt stellen we een passend zorgarrangement samen. Surplus Zorg biedt zorg op maat. Ieder mens is ten slotte anders.

Organogram Surplus Zorg
ANBI status