Zorg in de laatste levensfase

Palliatieve zorg is zorg voor mensen in de laatste levensfase. Surplus Zorg richt zich, door middel van behandeling, begeleiding en therapie, op het behalen van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven. Hierbij gaan we altijd uit van uw wensen en behoeften. Ook bieden we ondersteuning aan naasten en mantelzorgers.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg thuis
In overleg met u en/of uw naasten en mantelzorgers bepalen we welke zorg en ondersteuning het meest geschikt zijn. Surplus Zorg biedt diverse vormen van palliatieve zorg thuis. Bijvoorbeeld nachtzorg en verpleegkundige zorg. Daarnaast bieden gespecialiseerde vrijwilligers aanvullende zorg en ondersteuning en kunnen we specifieke hulp inzetten om mantelzorgers te ontlasten. 

Palliatieve zorg in het woonzorgcentrum en Hospice
Bijna iedereen heeft de voorkeur om in de eigen, vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Helaas is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat de intensieve en vaak gespecialiseerde verpleging zwaar is voor naasten en mantelzorgers of omdat de woonomstandigheden zich niet lenen voor een rustige laatste levensfase. Op alle woonlocaties bieden wij palliatieve zorg aan. Het Hospice in De Zeven Schakels is daarbij een bijzondere afdeling. In het Hospice, dat onderdeel is van Woonzorgcentrum De Zeven Schakels, verblijft u in uw eigen kamer met voorzieningen zoals open keuken en badkamer. U heeft veel privacy terwijl de veiligheid van gespecialiseerde zorg altijd dichtbij is. Meer informatie over het Hospice