Zorg aanvragen

U heeft zorg/begeleiding nodig of u wilt wonen in één van onze woonzorgcentra, neem dan contact op met één van onze medewerkers van klantenservice: 076 208 22 00. Zij informeren u graag over de mogelijkheden en helpen u verder als er een indicatie of verwijzing van een andere instantie nodig mocht zijn. Uiteraard kunt u dit ook direct zelf regelen. U kunt ook het contactformulier invullen.

chello

Huishoudeljke hulp, begeleiding thuis en dagverzorging
Voor hulp in het huishouden, begeleiding thuis en dagverzorging heeft u een beschikking nodig van de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met  het Wmo-loket in uw gemeente. Klik hier voor de adressen en telefoonnummers.
De gemeente bepaalt waar u recht op heeft. Ook wordt de duur van de zorg bepaald. Wanneer u bij uw aanvraag aangeeft dat u zorg wenst van Surplus Zorg, ontvangen wij de beschikking automatisch van het Wmo-loket. U hoeft hier verder niets voor te regelen.

Persoonlijke verzorging en verpleging
Voor persoonlijke verzorging en verpleging bepaald de verpleegkundige van Surplus samen met u wat er in de thuissituatie nodig is. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice via T 076 208 22 00.

Wonen bij Surplus
Hiervoor heeft een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie nodig. Deze vraagt u aan  bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), T: 088-7891000.  Het CIZ bepaald of u recht heeft op verblijf binnen een zorginstelling op basis van de WLZ. Wanneer u bij uw aanvraag aangeeft dat u graag bij Surplus Zorg wilt gaan wonen, ontvangen wij het indicatiebesluit automatisch van het CIZ. U hoeft hier verder niets voor te regelen.

Verandert uw situatie en heeft u bijvoorbeeld meer of andere hulp nodig, dan kunt u een herindicatie aanvragen.

Wilt u weten waar u recht op heft in de WLZ, bekijk dan het WLZ-kompas van Zorginstituut Nederland. In het Wlz-kompas duidt Zorginstituut Nederland de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg: https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Wat is cliëntondersteuning?
Als u een indicatie heeft voor langdurige zorg helpt Surplus bij het maken van keuzes. Of het nu gaat om een keuze voor een juiste zorgvorm of om keuzes die in het persoonlijk plan worden vastgelegd, in alle gevallen zorgen wij er voor dat u dit met een medewerker van Surplus kan bespreken. Het kan zijn dat u het fijner vindt om zich bij te laten staan door iemand die niet verbonden is met Surplus, een onafhankelijk cliëntondersteuner. Een onafhankelijk cliëntondersteuners kunt u aanvragen bij MEE. Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt de klant met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Wat kan de cliëntondersteuner betekenen?
Naast advies over het zorgaanbod in de regio en keuze voor de gewenste zorgaanbieder kan de cliëntondersteuner u helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u bijstaat tijdens een gesprek met een medewerker van Surplus. Ook kan de cliëntondersteuner bemiddelen tussen u en Surplus. Bijvoorbeeld als u een andere invulling van de zorgvraag wenst en/of we samen niet uitkomen.
 
De cliëntondersteuner is gratis. Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij het zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE: www.mee.nl en Adviespunt Zorgbelang; www.adviespuntzorgbelang.nl