Hulp bij het huishouden en Thuisondersteuning

Surplus introduceert Thuisondersteuning in gemeente Breda

Thuiszorg: passende zorg en ondersteuning bij u thuis

Hulp bij het huishouden
Huishoudelijke hulp houdt in dat u hulp krijgt bij uw huishouden. Een medewerker helpt u bij het schoonmaken van uw woning, het doen van het wasgoed of bij het doen van de boodschappen. Huishoudelijke hulp wordt veelal wekelijks aangeboden.

Hulp bij het huishouden aanvragen
Huishoudelijke hulp wordt deels vergoed, u heeft hiervoor wel een indicatie nodig. U kunt een indicatie aanvragen bij het Wmo loket van uw gemeente. Voor de huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage.

Huishoudelijke hulp toelage aanvragen?
Naast hulp bij het huishouden kunt u ook HHT aanvragen (Huidhoudelijke Hulp Toelage) .De overheid stelt voor de jaren 2015 en 2016 een huishoudelijke hulp toelage (HHT) beschikbaar aan gemeenten. Het doel hiervan is het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp. Voor u betekent dit dat de gemeente een belangrijk deel van de kostprijs van huishoudelijke hulp voor u betaalt. U kunt een huishoudelijke hulp toelage aanvragen als u beschikt over een Wmo indicatie, reeds huishoudelijke hulp ontvangt of als u aantoonbaar mantelzorger bent. Voor het aanvragen van een huishoudelijke hulp toeslag in de gemeente Breda, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht (Brabantse Wal gemeenten) kunt u contact opnemen met de klantenservice van Surplus via T 0168 - 33 18 26.

Thuisondersteuning Breda
Vanaf april 2016 start Surplus samen met de gemeente Breda bij duizend klanten van Surplus de pilot Thuisondersteuning. In de pilot wordt onderzocht of de traditionele hulp bij het huishouden aangevuld dient te worden met andere vormen van ondersteuning. Afhankelijk van de uitkomst van deze pilot kan hier een nieuwe manier van werken uit voort vloeien. Hierbij wordt breder gekeken naar wat een inwoner nodig heeft.

Wat is thuisondersteuning?
Praktische hulp in de thuissituatie bij alles wat in het dagelijkse leven nodig is om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Wat kunt u verwachten?
Een schoon en leefbaar huis indien nodig aangevuld met andere vormen van ondersteuning.U kunt hierbij denken aan:

Wijkzuster: Voor vragen over persoonlijke en verpleegkundige hulp.
Sociaal werker: Kan u bijvoorbeeld in contact brengen met buren, vrijwilligers, professionele instantie of het wijkteam.
Mantelzorgondersteuning: Praktische ondersteuning van uw mantelzorger.
Maaltijdenservice: Een smakelijke maaltijd thuisgebracht.
Pluspunt de Wisselaar, Tielrodestraat 49 Breda: Deelnemen aan buurtactiviteiten.

Buiten de Gemeente Breda
In de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht (Brabantse Wal gemeenten), laat Surplus de huishoudelijke hulp uitvoeren door een andere partij.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Of wilt u thuisondersteuning of Huishoudelijke Hulp Toelage van Surplus aanvragen? Neem dan contact op met de klantenservice van Surplus via T 0168 - 33 18 26 of via E klantenservice@surplusgroep.nl

Link naar brochure van Actiz algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf

Informatieflyer Thuisondersteuning