Cliëntenraad

De cliënten van de woonzorgcentra van Surplus Zorg zijn vertegenwoordigd in de cliëntenraad.

Elke locatie heeft een eigen cliëntenraad, dat zijn er in totaal negen. Deze lokale cliëntenraden zijn er om de belangen van de cliënten van Surplus Zorg te behartigen.

De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan en valt onder de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in Zorginstellingen.

De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met het management van de betreffende locatie en kan dan gevraagd en ongevraagd advies geven. Daarnaast onderhoudt de cliëntenraad verschillende andere contacten.

De voorzitters van de lokale cliëntenraden nemen deel aan de centrale cliëntenraad van Surplus. De centrale Cliëntenraad van Surplus is het aanspreekpunt van de Raad van Bestuur van Surplus en adviseert over het beleid waarvoor de Raad van Bestuur verantwoordelijk is.

Terug naar vorige pagina