Ondernemingsraad

Wie over de ondernemingsraad spreekt, spreekt over medezeggenschap, over democratie in een organisatie, over de invloed van medewerkers over hun positie en werkomstandigheden.

De ondernemingsraad van Surplus Zorg behartigt de belangen van de medewerkers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Dit betreft zowel instellingsbreed beleid als specifieke onderwerpen die betrekking hebben op een bepaalde afdeling.

Commissies
De ondernemingsraad Surplus Zorg heeft 15 zetels en er is een ambtelijk secretaris. De leden van de ondernemingsraad zijn verdeeld over een vijftal commissies:
• Veiligheid Gezondheid Welzijn Maatschappij commissie
• Public Relations commissie
• Sociale commissie
• Financiële commissie
• Dagelijks Bestuur commissie

Contactgegevens
Ondernemingsraad Surplus Zorg
Kasteelweg 4
4761 BN  Zevenbergen
T 0168 35 07 46
Bereikbaar op: maandag, dinsdagochtend en woensdagochtend
E ondernemingsraad@surpluszorg.nl

 

Terug naar vorige pagina