Ergotherapie

Als u moeite heeft met het uitvoeren van bepaalde dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld met het opstaan uit een stoel of het hanteren van bestek, kan ergotherapie een oplossing zijn. Ook het voorkómen van problemen (preventie) kan een reden zijn een ergotherapeut in te schakelen.

Wat doet de ergotherapeut?
De ergotherapeut kijkt samen met u naar de handelingen die u niet meer of moeilijk kunt uitvoeren. Daarna adviseert en leert hij of zij u hoe u deze handelingen weer kunt uitvoeren. De beperkingen die u ondervindt kunnen zowel lichamelijk als geestelijk van aard zijn en kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van ziekte of een ongeval, een aangeboren beperking of van ouder worden.
Mogelijk heeft u een hulpmiddel nodig om de handeling weer zelfstandig of deels zelfstandig uit te kunnen voeren. De ergotherapeut kan u helpen met het aanvragen van het hulpmiddel of een woningaanpassing bij uw zorgverzekeraar of gemeente.

Wordt ergotherapie vergoed?
Ergotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U krijgt maximaal tien uur ergotherapie per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft hiervoor wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist.

Ergotherapie aanvragen
In de meeste gevallen heeft u voor ergotherapie geen verwijzing nodig van uw huisarts. U kunt zelf een afspraak maken met de ergotherapeut van Surplus Zorg via de klantenservice: 076 208 22 00. U kunt ook het contactformulier invullen.

In bepaalde gevallen heeft u toch een verwijzing nodig van uw huisarts. De medewerkers van onze klantenservice kunnen u hier alles over vertellen. De ergotherapeut kan bij u thuis komen voor een afspraak.

Folder ergotherapie