CIZ

Logo CIZ

Indicatie zorg zonder verblijf
Voor de meeste vormen van thuiszorg, zoals verzorging en verpleging en dagverzorging, heeft u een zorgindicatie nodig. De kosten voor thuiszorg worden vergoed op basis van de WLZ. De indicatiestelling voor zorg zonder verblijf wordt uitgevoerd door het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg).
Wilt u huishoudelijke hulp? Dan kunt u een indicatie huishoudelijke hulp aanvragen.

Indicatie zorg met verblijf
Wilt u graag in een woonzorgcentrum van Surplus Zorg wonen? Bijvoorbeeld in een appartement of woongroep? Dan heeft u een zorgindicatie met verblijf nodig. De kosten voor uw zorg worden dan vergoed op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De indicatiestelling voor zorg met verblijf  wordt uitgevoerd door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Meer informatie
Voor meer informatie en hulp bij het aanvragen van een zorgindicatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Surplus Zorg: 076 208 22 00. U kunt ook het contactformulier invullen.

Als u dat wenst kunnen wij de zorg geheel voor u regelen.

 

Terug naar vorige pagina