Eigen bijdrage

Voor zorg die u bij de gemeente heeft aangevraagd en voor verblijf in een woonzorgcentrum op basis van de WLZ geldt een eigen bijdrage.

Logo CAK

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wmo. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CAK:

Contact Het CAK
U kunt contact opnemen met het CAK via het gratis informatienummer:
Wmo : 0800 1925
Zorg met Verblijf : 0800 0087
Deze nummers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Adresgegevens:
Het CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
E-mail: info@cak-bz.nl
Meer informatie vindt u op:
www.hetcak.nl
www.ciz.nl

 

Terug naar vorige pagina