Dagverzorging en dagbehandeling

Dagverzorging algemeen
U woont zelfstandig en voelt u daar heel goed bij. Maar u heeft eigenlijk iets meer ondersteuning nodig dan de mantelzorg en thuiszorg kunnen bieden. Dagverzorging kan dan een uitkomst zijn. Bij de dagverzorging komt u aantal dagen per week samen met andere ouderen. U ontvangt professionele begeleiding en/of verzorging in een plezierige en ontspannen sfeer. U kunt meedoen aan verschillende activiteiten zoals koken, samen eten, ontspannen en bewegen. Ook kunt u een geheugentraining volgen.

Dagverzorging aanvragen
Dagverzorging wordt vergoed, hiervoor heeft u een zorgindicatie nodig. Deze vraagt u aan bij uw gemeente. U betaalt daarnaast een eigen bijdrage. Voor meer informatie en hulp bij het aanvragen van een zorgindicatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice via T 076 208 22 00. U kunt ook het contactformulier invullen.

Dagbehandeling
Woont u zelfstandig thuis en heeft u extra ondersteuning nodig vanwege geheugenproblemen en/of lichamelijke problemen? Dan is dagbehandeling wellicht iets voor u. Bij de dagbehandeling ontvangt u professionele begeleiding, behandeling en/of verzorging. U komt meerder dagen per week samen met andere ouderen in een plezierige en ontspannen sfeer. U kunt meedoen aan activiteiten zoals koken, samen eten, ontspannen en bewegen. Ook kunt u een geheugentraining volgen. Behalve activiteiten vinden er ook behandelingen plaats zoals fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.

Dagbehandeling aanvragen
Dagbehandeling wordt vergoed, hiervoor heeft u een zorgindicatie nodig. Deze vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Voor meer informatie en hulp bij het aanvragen van een zorgindicatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice via T 076 208 22 00.
U kunt ook het contactformulier invullen.

Dagverzorging Oosterhout

‘Net even anders’

Woont u zelfstandig thuis, maar merkt u dat u meer ondersteuning kunt gebruiken dan thuiszorg en mantelzorgers kunnen bieden? Bijvoorbeeld omdat u door geheugenproblemen minder goed zelfstandig functioneert? Dan kunt u deelnemen aan de dagverzorging ‘Net even anders’ van Surplus.

Waarom ‘Net even anders’?
Als u wilt en kunt, mag u  meedoen aan alle activiteiten van  de Activiteitencarrousel  Oosterhout. Deze activiteiten zijn soms ook buiten de locatie aan de Griegstraat. Bijvoorbeeld het beweegprogramma van Beweegsaam in de Warande of het schilderen in de Buurtkamer van het activiteitencentrum de Slotjes.
We organiseren ook ‘Jong & Oud’ activiteiten met de basisschool / kinderopvang en samen werken met het activiteitencentrum van Prisma. U bepaalt zelf aan welke activiteiten u deelneemt en hoe uw dag er uit ziet!

Openingstijden
De Dagverzorging aan de Griegstraat is nieuw. We starten met enkele dagdelen in de week en breiden deze uit naar mate de vraag toeneemt, tot 5 dagen in de week.
De openingstijden zijn flexibel, we richten ons zoveel mogelijk op uw wensen.

Zorgindicatie en vervoer
Om in aanmerking te komen voor deze dagverzorging heeft u een beschikking van de WMO nodig. De wijkzuster kan u daarmee helpen. U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Surplus telefoonnummer 076 208 22 00/ 06-10880017 of mail naar dvo.oosterhout@surpluszorg.nl
Ook dient u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te betalen. Indien nodig kunnen wij ook voor vervoer zorgen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten, of een kijkje komen nemen?  Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Surplus Zorg via  076 - 208 22 00 / 06 - 10 88 00 17  of via dvo.oosterhout@surpluszorg.nl

Dagverzorging ‘Net even anders’
Griegstraat 32, 4904 MB  Oosterhout