Antonius Abt (meer informatie)

Afdeling de Kleine Schans
Als mensen ouder worden komt het nogal eens voor dat ze dingen vergeten of anders waarnemen dan voorheen. Soms worden zij angstig en onzeker of verandert hun gedrag door het teruglopen van hun geestelijke vermogens. Dan kan er sprake zijn van dementie. Wanneer het zover gaat dat mensen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en de omgeving niet meer voldoende zorg kan bieden, biedt afdeling de Kleine Schans hulp en zorg op maat. We bieden cliënten zorg op lichamelijk en psychisch gebied. De afdeling biedt een geborgen, veilige thuishaven met veel structuur. Het programma is afgestemd op de behoefte van de individuele cliënt. Duidelijkheid, stimulans en sociale ondersteuning staan daarbij centraal.

Afdeling de Haven
Afdeling de Haven biedt intensieve zorg en ondersteuning aan mensen met een gedragsstoornis, zoals dwangmatig handelen of ernstige stemmingswisselingen.
Cliënten wonen hier in een beschermde omgeving met veel structuur. Iedere cliënt heeft een eigen slaapkamer. Overdag wonen zij in 4 woongroepen die ieder over een huiskamer beschikken, een keuken en sanitaire voorzieningen. In totaal biedt de Haven plaats aan 30 bewoners.
De zorg is niet alleen op ouderen is gericht. De Haven is een vitale leefgemeenschap voor jong en oud. Wij stimuleren dat onze cliënten zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving.

Terug naar vorige pagina