Zorgarrangementen in Fendertshof

Surplus Zorg biedt verschillende zorgarrangementen. Een zorgarrangement is een pakket van zorg- en dienstverlening dat past bij uw zorgvraag. Het arrangement kan bestaan uit verschillende onderdelen zoals: verzorging, begeleiding, verpleging, behandeling en/of dagbesteding. Samen met u bepalen we hoe we het zorgarrangement voor u gaan invullen en aan welke onderdelen u behoefte heeft. Hieronder ziet u welke zorgarragementen wij bieden in Fendertshof.

Zorgarrangementen voor zorg en ondersteuning in de verpleging en verzorging (V&V)

Zorgarrangement 1V&V       Beschut wonen met enige begeleiding
Zorgarrangement 2 V&V Beschut wonen met begeleiding en verzorging
Zorgarrangement 3 V&V Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging
Zorgarrangement 4a V&V Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
Zorgarrangement 4b V&V Beschut wonen met BOPZ erkenning met instensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
Zorgarrangement 5a V&V Beschermd wonen met instensieve dementiezorg
Zorgarrangement 5b V&V Beschermd wonen met BOPZ erkenning met intensieve dementiezorg
Zorgarrangement 6 V&V Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
Zorgarrangement 7b V&V Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege een ernstige chronische aandoening of ernstige dementie, gericht op verzorging/verpleging
Zorgarrangement 8 V&V Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging 
Zorgarrangement 9a V&V Verblijf met herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
Zorgarrangement 10 V&V Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

 

Zorgarrangementen voor zorg en ondersteuning voor mensen met een lichamelijke beperking (LG)

Zorgarrangement 1 LG        Wonen met enige begeleiding en enige verzorging
Zorgarrangement 2 LG Wonen met begeleiding en enige verzorging
Zorgarrangement 3 LG Wonen met enige begeleiding en verzorging
Zorgarrangement 4 LG Wonen met begeleiding en verzorging
Zorgarrangement 5 LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
Zorgarrangement 6 LG Wonen met intensieve verzorging en verpleging
Zorgarrangement 7 LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en intensieve verzorging

 

Terug naar vorige pagina