Wegens succes een tweede wijkzuster in Zevenbergen

Sinds kort is er een tweede wijkzuster werkzaam in de kernen Zevenbergen, Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek: Judith van Hoof. Zij is samen met wijkzuster Renata van Es het aanspreekpunt voor vragen van omwonenden op het gebied van zorg en welzijn. Met de ervaren medewerkers van de zorgteams van Surplus en andere dienstverleners dragen de wijkzusters zorg voor de juiste zorg en ondersteuning. Terug naar de basis, terug naar de zorgvraag van de klant.

Wijkzusters Judith en Renata

De wijkzusters van Surplus werken in een groot aantal kernen van de gemeente Moerdijk. In de kernen Fijnaart, Klundert, Noordhoek en Standdaarbuiten is dat Els Meeuwisse, in Willemstad en Helwijk is dat Janine Creemers.

Regionale Kruisvereniging West-Brabant
De wijkzuster is een initiatief van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Surplus voert dit initiatief uit. Dit gebeurt in overleg met de Huisartsenkring West-Brabant en onder de regie van de Kruisvereniging. Surplus en de Regionale Kruisvereniging proberen zo de aanpak in de zorg te veranderen, doel is dat de vraag van de klant de zorg stuurt.

De klant staat centraal
Een wijkzuster is een wijkverpleegkundige, samen met de zorgvrager kijkt ze welke zorg of ondersteuning nodig is. Dat kan ook als er (nog) geen indicatie is, zonder kosten voor de zorgvrager. Er wordt altijd eerst gekeken naar wat de klant nog zelf kan en wil doen en naar wat zijn of haar omgeving kan en wil doen.
Omdat de wijkzuster dicht bij de zorgvragers en de zorgteams van Surplus staat, weet ze wat er leeft in de samenleving en is zij een gedegen gesprekspartner voor overige dienstverleners zoals huisartsen, politie, scholen en maatschappelijk werk.  De wijkzuster is onafhankelijk en zorgt er samen met andere hulpverleners voor dat de dienstverlening beter aansluit bij de wensen van de zorgvrager.

 

Publicatiedatum: 11 jul 2011

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg