Zorgarrangement 4a V&V

"Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging". U bent door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geïndiceerd voor zorgzwaartepakket 4 ‘beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’. Dit betekent dat u woont in een veilige, beschermde omgeving. U heeft lichamelijke of geestelijke problemen en u heeft behoefte aan toezicht en stimulatie. U heeft veel hulp nodig bij de algemene dagelijkse levensbehoeften en kunt uw eigen leven niet zelf organiseren. Er is sprake van een omgeving waarin u kunt vertrouwen op, 24 uur per dag, zorg in nabijheid. De hoeveelheid zorg die u krijgt, wordt uitgedrukt in ‘uren per week’. Zorgzwaartepakket 4 omvat gemiddeld 11 tot 13,5 uur verzorging en begeleiding.

Kwaliteit van de zorg
Surplus Zorg zorgt ervoor dat u goede zorg krijgt. Dat betekent dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is. U krijgt aandacht voor uw gezondheid. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U kunt meedoen aan dagbesteding en u krijgt geestelijke verzorging als u dat wenst.
Samen met u en/of uw vertegenwoordiger wordt er een zorgleefplan opgesteld dat past bij uw situatie en wensen. In een zorgleefplan staan de zorgafspraken die tussen u en uw persoonlijk begeleider zijn gemaakt. Tevens worden hierin de gemaakte afspraken met betrekking tot aanvullende diensten opgenomen (bron: gebruikersgids zorgzwaartepakketten versie 2010).

Welke zorg krijgt u?
Zorgactiviteiten:
U heeft veel hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging. Wij bieden ondersteuning en hulp bij verzorgingstaken. Indien nodig zullen wij taken van u overnemen. Wij bieden onder andere zorg bij:
• wassen, douchen en kleden;
• opstaan en naar bed gaan;
• eten en drinken;
• toiletgang;
• gebitsverzorging, haren, nagels en huid;
• medicatie.

Welzijnsactiviteiten:
Om sociale contacten te bevorderen kunt u deelnemen aan welzijnsactiviteiten, zoals koffie en thee drinken, uitstapjes, handwerken en spelactiviteiten. Deze vinden centraal plaats en zijn voor alle cliënten van het woonzorgcentrum toegankelijk. U kunt meedoen aan groepsactiviteiten. De medewerkers helpen u bij uw dagritme. Zij proberen er zoveel mogelijk voor te zorgen dat u kunt doen wat u leuk vindt.

Begeleiding:
U heeft behoefte aan begeleiding op het gebied van het nemen van besluiten, het komen tot oplossingen, deelname aan het maatschappelijk leven en het uitvoeren van complexere taken. Indien u dit wenst, ondersteunen de medewerkers van Surplus Zorg u hierin.

Huishoudelijke activiteiten:
Surplus Zorg verzorgt de huishoudelijke taken, met uitzondering van de schoonmaak van uw persoonlijke eigendommen.

Geestelijke verzorging:
Surplus Zorg stimuleert individuele contacten vanuit uw eigen geloofstraditie. Wij bieden cliënten van onze woonzorgcentra tevens de mogelijkheid om geestelijke verzorging te ontvangen vanuit Surplus Zorg.

Behandeling
De huisarts, of in uitzonderlijke situaties, de specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de inhoud van uw zorgleefplan. Aan de hand van het zorgleefplan worden de benodigde (para)medische disciplines ingezet.

Zorgarrangement 4a wordt in de volgende locaties van Surplus Zorg geboden:

• Fijnaart: Fendertshof
• Klundert: Mauritshof
• Zevenbergen: Woonzorgcentrum Zevenbergen en De Westhoek
• Zevenbergschen Hoek: St. Martinus
• Lage Zwaluwe: De Ganshoek
• Terheijden: Antonius Abt
• Breda: De Werve

Financiering
Uw verblijf wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarnaast is er sprake van een, aan het inkomen gerelateerde, eigen bijdrage. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Terug naar vorige pagina