Inzet van de wijkzuster levert betere zorg op

BMC, een onafhankelijk advies- en managementbureau heeft in opdracht van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant, onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van het project de wijkzuster. Dit project is een initiatief van de Regionale Kruisvereniging dat wordt uitgevoerd door Surplus. De wijkzuster werkt vraaggestuurd; de zorgvrager bepaalt welke zorg hij of zij krijgt. De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat de wijkzuster de overheid en de instellingen geld bespaart. Maar nog belangrijker is dat de kwaliteit van leven bij zorgvragers enorm verbetert.

Financiële besparingen
Het onderzoek van BMC bestond uit twee onderdelen. De onderzoekers interviewden tien wijkzusters, daarnaast onderzochten zij 54 cliëntendossiers. De resultaten wijzen uit dat de wijkzusteraanpak instellingen grote besparingen oplevert doordat wijkzusters bijvoorbeeld preventieve zorg regelen en in bedreigende situaties zorg coördineren. Bij gemeenten is er sprake van een besparing doordat bijvoorbeeld minder mensen een bijstandsuitkering nodig hebben door de vroegtijdige signalering en zorg van de wijkzuster.

Kwaliteit van leven
De tweede belangrijke conclusie van het onderzoek luidt dat de wijkzuster bijdraagt aan een verbetering van kwaliteit van leven bij zorgvragers. De zorgvrager staat centraal, zijn of haar wensen en behoeften zijn het uitgangspunt in de zorg. Een korte reactietijd en laagdrempeligheid zijn andere belangrijke aspecten die de toegevoegde waarde van de wijkzuster bepalen. Een voorbeeld uit het onderzoek beschrijft haar aanpak bij relationele problemen. De wijkzuster verminderde in dit geval de kans op huiselijk geweld door te luisteren, te monitoren en te bemiddelen bij conflicten. Door een helikopterblik heeft zij een compleet beeld van de situatie van een zorgvrager. Ze kijkt verder en betrekt de omgeving bij de zorg en ondersteuning.

Plezier in het werk
Ten slotte komt uit het onderzoek naar voren dat wijkzusters veel plezier hebben in hun werk. Zij halen meer voldoening uit hun werk. Zo kan een wijkzuster zorg bieden terwijl een cliënt daar geen indicatie voor heeft, er is weer tijd voor een praatje of een extra karweitje.

Publicatiedatum: 28 sep 2011

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg