Prijzen voor medewerkers Antonius Abt

Carla Jochems en Samantha van der Vorst, beide werkzaam op afdeling de Kleine Schans van Woonzorgcentrum Antonius Abt, hebben de 2e en 3e prijs gewonnen tijdens de uitreiking van de CSG BORGprijzen.

Zij volgden een opleiding en hebben hiervoor beide een verbeterplan geschreven en uitgevoerd. De beroepssector Gezondheidszorg van het Vitalis college organiseert jaarlijks samen met het CSG BORG bestuur de uitreiking van deze prijzen. CSG staat voor Centrale School Gezondheidszorg. De prijzen worden uitgereikt aan leerlingen die in het kader van hun eindopdracht een verbeterplan hebben geschreven om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

 Verbeterplannen
Beide verbeterplannen hebben betrekking op communicatie. Het verbeterplan van Samantha had betrekking op het ontwikkelen van een informatieblad voor de afdeling de Kleine Schans. Dit informatieblad verschijnt één keer per drie maanden en informeert de cliënten en hun familie over activiteiten die georganiseerd worden, uitstapjes en andere zaken die spelen op afdeling de Kleine Schans.

Het verbeterplan van Carla had betrekking op het opstarten van een familieraad op afdeling de Kleine Schans van het Antonius Abt. Aan de familieraad nemen familieleden van de cliënten en een zorgmedewerker van de afdeling deel. De raad komt eens per drie maanden bij elkaar, de familie van cliënten en zorgmedewerkers bespreken zaken die spelen op de afdeling en doen suggesties voor verbeteringen.

Betrokkenheid van familie

Beide plannen verbeteren de communicatie tussen cliënten en afdeling de Kleine Schans. Familie en mantelzorgers worden hierbij nauw betrokken. Zij kennen de cliënt het beste. Als een cliënt niet meer in staat is zijn of haar wensen kenbaar te maken, kunnen de mantelzorgers bijvoorbeeld aangeven of de cliënt juist wel of niet van muziek houdt of vroeg wil opstaan of wil uitslapen.

Verbetering van kwaliteit in de zorg

De geldprijzen worden beschikbaar gesteld door het BORG-bestuur en zijn bedoeld om eindexamenkandidaten extra te prikkelen bij de eindopdracht. Het bestuur hoopt met het instellen van de BORG prijzen een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Docenten kunnen studenten nomineren om in aanmerking te komen voor deze prijzen.

Afdeling de Kleine Schans

Afdeling de Kleine Schans in het Antonius Abt in Terheijden is een kleinschalige woonvorm voor 31 dementerende cliënten verdeeld over vier woongroepen. De cliënten vormen per woongroep samen een huishouding.

Publicatiedatum: 25 okt 2011

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg