Officiële start bouw kapel/stilteruimte Woonzorgcentrum Zevenbergen

Op donderdag 12 januari 2012 is de eerste steen gelegd van de kapel/stilteruimte annex sociaal culturele ruimte, van Woonzorgcentum Zevenbergen. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. De bouw van de kapel/stilteruimte en sociaal culturele ruimte wordt mogelijk gemaakt door de grote inzet en vele donaties van medewerkers, cliënten, familie en organisaties, die de kapel een warm hart toedragen. Stichting Vrienden van Circonflex speelt hierin een belangrijke rol.

Gemma Verlijsdonk (hoofd dienst geestelijke verzorging) en Frans Kouwenberg (voorzitter Stichting Vrienden van Circonflex) verrichtten samen de officiële handeling; zij metselden de eerste steen in een muur en onthulden een plaquette 'voor en door de gemeenschap'. 

Multifunctionele ruimte
De kapel/stilteruimte wordt in de loop van 2012 voltooid. Het is een ruimte voor cliënten van het woonzorgcentrum, voor een moment van stilte, maar waar bijvoorbeeld ook lezingen en (muziek) uitvoeringen, georganiseerd kunnen worden. De ruimtes zijn ook toegankelijk voor omwonenden en ouderen uit heel Zevenbergen. Frans Kouwenberg: "Het doel is om een woonzorgcentrum te creëren waar een waardige leefomgeving gerealiseerd wordt voor mensen die door ouderdom of anderszins afhankelijk worden van zorg. Je wilt dan deel blijven uitmaken van de gemeenschap, ook al ben je fysiek beperkt. In dit centrum willen we het mogelijk maken dat de maatschappij naar het centrum en de cliënten toe komt, dat de inwoners van Zevenbergen graag in- en uitlopen en weten dat ze welkom zijn. Het doel is dat behalve de directe familie, de hele dorpsgemeenschap betrokken is bij het woonzorgcentrum."

Vrienden van Circonflex
Het doel van de Vrienden van Circonflex is het bijeenbrengen van voldoende fondsen om de financiering van een kapel/stilteruimte en sociaal-culturele ruimte in de nieuwbouw mogelijk te maken. Nadat de kapel/stilteruimte gerealiseerd is, wil deze stichting de financiële middelen blijven inzetten voor de cliënten van Woonzorgcentrum Zevenbergen in de vorm van sociaal culturele activiteiten.
Wilt u ook een steentje bijdragen? Dat kan door een bedrag te schenken op rekeningnummer 24.47.23.737 t.n.v. Stichting Vrienden van Circonflex te Zevenbergen.

Officiële start bouw kapel

Publicatiedatum: 12 jan 2012

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg