Wijkzuster nu ook in Zundert en omgeving

Wijkzusters Hanny Hofmann, Anneke Farag en wijkbroeder Wouter van der Wilden werken sinds 1 maart in Rijsbergen, Achtmaal/Wernhout en Zundert. Zij zijn het aanspreekpunt voor inwoners die vragen hebben op het gebied van zorg, wonen en welzijn en werken onafhankelijk. In de meeste wijken en kernen van West-Brabant zijn nu wijkzusters van Surplus actief, evenals in een aantal wijken in Tilburg.

Keurmerk Cliëntgestuurde Wijkzuster

Klant heeft de regie
Een wijkzuster of wijkbroeder is een wijkverpleegkundige die samen met de medewerkers van Surplus en andere dienstverleners, passende zorg en ondersteuning biedt. Dat kan ook als er (nog) geen indicatie is, zonder kosten voor de klant. De klant heeft hierbij altijd de regie. Er wordt eerst gekeken wat hij of zij nog zelf kan en wil doen, en wat zijn of haar omgeving kan en wil doen.

Spil in de wijk
De wijkzuster of wijkbroeder biedt ondersteuning in de breedste zin van het woord en is aanwezig in de wijk. Hij of zij kent de mensen in de wijk, de lokale welzijnsvoorzieningen en is de spil in de wijk. De wijkzusters en wijkbroeders zijn in staat snel te bemiddelen en de juiste instanties in te schakelen.

U kunt de wijkzusters en wijkbroeder bereiken via telefoonnummer: 0165 54 66 13.

Keurmerk
In januari heeft Surplus, als eerste zorgorganisatie in Nederland, het Keurmerk Cliëntgestuurde Wijkzuster ontvangen. CIIO (certificeerder voor professionele dienstverlening) ontwikkelde het keurmerk dat duidelijk maakt dat er echt vraaggestuurd wordt gewerkt. Het geeft de zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening, en dat de cliënt de regie heeft. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen, wordt een organisatie drie jaar lang jaarlijks onderzocht. Onder andere op basis van interviews met cliënten bepaalt CIIO of een organisatie in aanmerking komt voor het keurmerk.

Regionale Kruisvereniging West-Brabant
De wijkzuster is een initiatief van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Surplus voert dit initiatief uit. Dit gebeurt in overleg met de Huisartsenkring West-Brabant en onder de regie van de Kruisvereniging. Surplus en de Kruisvereniging proberen zo de aanpak in de zorg te veranderen, doel is dat de vraag van de klant de zorg stuurt.

Publicatiedatum: 13 mrt 2012

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg