Afasiecentrum Surplus

Afasie verandert je leven, gespecialiseerde nazorg behandeling helpt. Hersenletsel (bv. beroerte, trauma) kan leiden tot afasie: een taalstoornis waardoor het spreken, begrijpen, lezen en schrijven vaak niet meer gaat als voorheen. Vaak zijn er ook nog andere problemen, zoals een apraxie, stemmings- of geheugenproblemen. Hierdoor is het moeilijk om het leven weer op te pakken.

Veranderingen in het dagelijks leven
Nadat de revalidatiefase is afgesloten loopt u in de thuissituatie tegen allerlei zaken aan. U kunt uw activiteiten van voorheen niet meer uitvoeren. Uw leven en dat van de mensen om u heen is drastisch veranderd. Binnen het afasiecentrum proberen wij u weer verder op weg te helpen. Wij bespreken met  u en uw naasten aan welke hulp u behoefte heeft en waar u nog aan wil werken. 
Hierbij kunt u denken aan:

 • Voeren van gesprekken, met of zonder ondersteunende communicatie.
 • Weer kunnen schrijven van een email of een kaartje.
 • Een boek of de post lezen.
 • Zelf weer boodschappen doen en afrekenen.
 • Zoeken naar vrijwilligerswerk of passende vrije tijdsbesteding.
 • Ondersteuning bij verwerkingsproblemen.
 • Lotgenoten contact.

Misschien wilt u geen behandeling, maar graag uw vaardigheden onderhouden of zoekt u ontspanning. Ook dat is mogelijk binnen het afasiecentrum.

Groepstherapie
Het afasiecentrum is op maandag en woensdag geopend. De behandelingen vinden plaats in groepen van ongeveer 6 mensen met vergelijkbare problematiek.

 • Gespreksgroep
 • Schrijf-leesgroep
 • Digitale groep
 • Participatiegroep
 • Activiteitengroep
 • Muziektherapie

De groepen worden begeleid door gespecialiseerde behandelaren. Daarnaast is het mogelijk individuele logopedische behandeling te krijgen, bijv. voor het invullen van een hulpmiddel of partnerbegeleiding. Ook behandeling door de psycholoog of muziektherapeut is mogelijk.  Indien gewenst kan u binnen het Behandelcentrum van Surplus 1e lijns fysiotherapie of ergotherapie krijgen.

Kenniscentrum Afasie
Alle cliënten en hun naasten, met een hulpvraag op het gebied van Afasie kunnen bij ons terecht. Misschien  kan het afasiecentrum niet bieden wat u zoekt, maar kunnen we samen met u kijken wie u verder kan helpen.
Ook verwijzers en andere geïnteresseerden kunnen  bij ons terecht voor vragen rondom afasie. Verder verzorgen wij in overleg scholing aan personeel of vrijwilligersorganisaties.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar afasiecentrum@surplus.nl met vermelding van naam en telefoonnummer, dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook bellen naar 076 - 2084000.

Na een intakegesprek bij het afasiecentrum  wordt indien gewenst een indicatie aangevraagd bij het CIZ (behandeling) of kunt u een beschikking bij de gemeente aanvragen (WMO/begeleiding).

Adres
Afasiecentrum Breda
Leuvenaarstraat 91
4811 VJ Breda

Telefoonnummer:
076-2084000

U kunt ook een e-mail sturen: afasiecentrum@surplus.nl of klantenservice@surplus.nl