Afasiecentrum Surplus

Afasie is een stoornis in de taal, ontstaan door hersenletsel. Hierdoor kan iemand problemen hebben met spreken, schrijven, lezen en/of begrijpen. Het Afasiecentrum ondersteunt mensen die hulp vragen op het gebied van communicatie en resocialisatie, nadat ze geconfronteerd werden met afasie of andere communicatiebeperkingen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Het Afasiecentrum is een expertisecentrum voor informatieverstrekking en professionele behandeling/begeleiding aan mensen met afasie, hun mantelzorgers of zorgverleners. Het biedt verder contact met ervaringsdeskundigen en slaat een brug naar cliëntgerichte welzijnsactiviteiten.

Bij het Afasiecentrum werkt men onder professionele begeleiding aan zijn eigen doelstellingen ten aanzien van het verbeteren en onderhouden van communicatieve vaardigheden en weer zo zelfstandig mogelijk deel nemen aan de maatschappij.

Tijdens het intake gesprek bespreekt de afasietherapeut met u met welk doel u naar het Afasiecentrum komt en wat wij u kunnen bieden. Er wordt met u besproken wat het te lopen traject is en wat haalbaar is. We houden daarbij rekening met uw mogelijkheden.

Het Afasiecentrum werkt intensief samen met de andere behandelaren van Surplus. Binnen Surplus zijn diverse behandelaren gespecialiseerd in de behandeling van problemen ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel. Hierdoor is het mogelijk om u, indien gewenst, door te verwijzen naar o.a. fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en GZ-psychologen, met kennis van uw problematiek.

Bel voor meer informatie of om een afspraak te maken: 076 – 208 40 00
Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.
U kunt ook een e-mail sturen: klantenservice@surplus.nl