De plus van Surplus

Wie bij Surplus aanklopt, mag rekenen op een arrangement op maat. Organisaties binnen Surplus werken samen om die arrangementen te kunnen aanbieden, uitgaande van wat de klant wil. Surplus biedt twee typen arrangementen;

  1. Arrangementen voor mensen die welzijn en/of zorg nodig hebben. Zowel thuis als in een instelling. Onze speciale aandacht gaat uit naar de kwetsbaren in de samenleving. We werken vraaggericht. Ook streven we ernaar dat mensen de regie over hun eigen leven blijven voeren. Kernbegrippen zijn participatie, ontmoeting, zelfredzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.
  2. Arrangementen voor jeugd en hun familie. We ondersteunen ouders bij de opvoeding en bieden hulp bij problemen. Ons doel is dat kinderen opgroeien tot evenwichtige volwassenen en dat ouders zich gesteund voelen bij het combineren van werk en zorgtaken.

Dankzij de krachtenbundeling van Surplus kunnen wij welzijn, zorg, wonen en comfort kleinschalig organiseren. Dichtbij klanten, want zij blijven de maatstaf voor alle activiteiten die wij organiseren. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is daarbij richtinggevend.